Arbejde og dagligdag

livetTeater TIMP er et teater for psykisk sårbare. Vi arbejder fagligt med teatergrundtræning og musik. Sammen skaber vi en forestilling årligt.

Improvisation er nøgleordet for vores arbejde – både i musikken og i arbejdet på gulvet – og altid med respekt for den enkeltes ressourcer.

Den spæde start til en forestilling sker i mødet mellem musik og bevægelse: musikere og performere henholdsvis spiller og danser. Herved inspirerer musik og bevægelse gensidigt hinanden. Vi skriver selv vore tekster. Inspiration til tekstskrivning finder vi gennem øvelser og i mødet med anden kunst, bl.a. på ture ud af huset. Bevægelse/dans og tekst smelter over tid sammen til en forestilling. Vore forestillinger har ingen rød tråd. gennem scener/tableauer skaber vi billeder, som hver enkelt publikum frit kan fortolke.

Da vi selv skriver vore tekster, kommer teksterne jo fra et personligt sted, men da vi samtidig også søger inspiration udefra, er det ikke historien om sygdom eller psykisk sårbarhed, som vores forestillinger kredser om. Det bærende element er aldrig den enkeltes historie. Fremfor psykisk sårbarhed har vi ressourcer og kreative kræfter i centrum.

Det faglige arbejde med krop og musik skærper sanserne, evnen til fokus og nærvær i kroppen. Dette kan bruges på scenen både i det fælles og det individuelle udtryk. Og har også nytteværdi i livet udenfor teatret!

TIMP er et fællesskab af ligesindede, hvor den enkelte kan styrke sit selvværd og udvikle både faglige og sociale færdigheder. Kompetencer, som retter sig mod at indgå i fællesskaber, både i uddannelses- og arbejdsmæssig sammenhæng. Udtrykt således af en TIMP´er: “For første gang i mit liv, føler jeg at jeg har en fremtid og at jeg har et fundament at bygge videre på”.

Ikke mindst er humor og rummelighed en del af TIMP – altid godt for livsmodet!

Vi arbejder i salen på Kultur- og kontaktsted Kragelund tirsdag og torsdag fra kl. 9 – 14.30. Dagene starter med gratis morgenmad og kaffe fra Kragelunds café.

Team TIMP: Signe, 4079 0829 – Lars, 8713 1848 – Sasha, 5133 5771

Kultur- og kontaktsted Kragelund. Dybbrovej 21, 8270 Højbjerg

Teater TIMP 2016